Odhalení pravdy o běžných čistících prostředcích! Opravdu jsou škodlivé!

Odhalení pravdy o běžných čistících prostředcích! Opravdu jsou škodlivé!

Nedávné náhodné zjištění vědců odhalilo,že dvě chemické sloučeniny, které se běžně používají jako součásti klasických čistících prostředků  pro domácnost a dezinfekčních prostředků, poškozují reprodukční system.

Vědci z Virginie náhodně zpozorovali, že myši, kterým byly klece uklízeny a dezinfikovány běžnými přípravky pro domácnost, začaly mít potíže s otěhotněním a zvýšilo se významně procento jejich úmrtí. Vědci se začali zabývat skutečností, proč myši umírají a proč se zpomalila jejich reprodukce. Zjistilo se, že potíže se zhoršily, když docházelo k častější  manipulaci se zvířaty poté, co si asistenti zdezinfikovali ruce a pak se dotýkali srsti zvířat.

Opravdu u látek používaných v roztocích  - chlorid alkyl dimethyl benzyl ammonium (ADBAC) [ také známý jako benzalkonium chlorid] a didecyl dimethyl amonium chlorid (DDAC) - bylo zjištěno, že způsobují poškození reprodukčního systému a patří do skupiny chemických látek, nazývaných kvartérní amoniové sloučeniny, které jak vědci tvrdí, nikdy nebyla dostatečně testována bezpečnost používání pro lidi.

Je pravděpodobné, že budete mít tyto látky na některém, z vašich čistících přípravcích. ADBAC a DDAC jsou běžně přidávány dočistidel prosvé antimikrobiální a antistatické vlastnosti.

Máte ještě chuť umývat nádobí v přípravku, ne kterém stojí ve složení jedna z těchto látek?

 

lahvičky s čistícími prostředky